WhatsApp

06 83 59 55 28

E-mail

info@degroeneremedie.nl

Consult op afspraak

Vraag naar de mogelijkheden

Gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van deze website (www.degroeneremedie.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, worden bezoekers geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
De Groene Remedie streeft ernaar om op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat De Groene Remedie niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Groene Remedie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Eventuele juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Informatiebronnen van derden
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, en het is mogelijk dat via degroeneremedie.nl ook op andere wijzen toegang wordt geboden tot informatiebronnen van derden. De Groene Remedie heeft geen invloed op deze websites en informatiebronnen en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De Groene Remedie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruikt van websites en informatiebronnen van derden.

Auteursrechtvoorbehoud
Alle publicaties en uitingen van De Groene Remedie zijn beschermd door auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat De Groene Remedie daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. De Groene Remedie behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor ten aanzien van deze website.

De Groene Remedie heeft tevens het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het oordeel van De Groene Remedie, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.